Στη ΔΙΑΔΡΑΣΗ επιτυγχάνουμε το καλύτερο αποτέλεσμα, γιατί ....

• Προωθούμε στον κάθε μαθητή την έμπνευση, την μεθοδικότητα, την εμπιστοσύνη και το πάθος με σκοπό να καταφέρει να επιτελέσει τους στόχους του.

• Καινοτομούμε χρησιμοποιώντας τις πιο σύγχρονες διδακτικές μεθόδους και πρακτικές καθώς και εποπτικά μέσα. Οι τάξεις είναι εφοδιασμένες με διαδραστικούς πίνακες, βιντεοπροβολείς και Η/Υ.

• Διαθέτουμε πλήρη κατάρτιση σε κάθε μάθημα, εφόσον ο κάθε καθηγητής διδάσκει αποκλειστικά τομάθημα της ειδικότητά του.

 

• Δημιουργούμε αυστηρώς πενταμελή και ομοιογενή τμήματα, ώστε να συνδυάζονται τα πλεονεκτήματα των ατομικών μαθημάτων με εκείνα ενός οργανωμένου φροντιστηρίου.

• Ενεργούμε ομαδικά σε ένα ευχάριστο διδακτικό περιβάλλον, υιοθετώντας τη συνεργατική διδασκαλίαταυτόχρονα με την εξειδικευμένη.

• Βρισκόμαστε σε διαρκή εγρήγορση, ώστε να ανταποκρινόμαστε στις απαιτήσεις του Νέου Σχολείου.